Våra frukostmöten har alltid varit ett uppskattad inslag i Auroras aktiviteter som syftar till att medlemmarna lär känna varandra och varandras verksamheter bättre. Utöver våra traditionella Medlemspresentationer har vi utökat utbudet med Frukostdiskussioner med för medlemmarna angelägna teman.

Inbjudan med  tid och plats sker via Facebook och mail, med en kort introduktion till presentationen eller ämnet.

www.facebook.com/Aurorailund

Våren 2019

Onsdag 30 januari,  frukostdiskussion.

Tisdag 12 mars,         medlemspresentation: Gunilla Persson Polverari, medicinsk Yoga

Onsdag 10 april,       medlemspresentation: Ewa Karlsson, VD ProbarE AB

Tisdag 7 maj,             medlemspresentation: Martina Augustinsson, Bioswed