Våra frukostmöten har alltid varit ett uppskattad inslag i Auroras aktiviteter som syftar till att medlemmarna lär känna varandra och varandras verksamheter bättre. Utöver våra traditionella Medlemspresentationer har vi utökat utbudet med Frukostdiskussioner med för medlemmarna angelägna teman.

Inbjudan med  tid och plats sker via Facebook och mail, med en kort introduktion till presentationen eller ämnet.

www.facebook.com/Aurorailund

Hösten 2018

Tisdag 11 september, frukostdiskussion.

torsdag 18 oktober, medlemspresentation: Emma Malmsten som driver Bridge by Emma.

Torsdag 22 november, medlemspresentation: Linda Johansson som bytt bransch till Solkraft.