Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jag jobbar med marknadsföring av livsmedel ur olika aspekter. Det kan gälla utveckling av ett livsmedelsföretag eller hjälp att utforma förpackningen.
Status för denna avändare är Godkänd
BK Consulting
0704-83 6455