Ändra ditt omslagsfoto
Ladda upp
Ändra ditt omslagsfoto
Jag jobbar med marknadsföring av livsmedel ur olika aspekter. Det kan gälla utveckling av ett livsmedelsföretag eller hjälp att utforma förpackningen.
Detta användarkontots status är Godkänd
BK Consulting
0704-83 6455