Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jag arbetar på ProbarE AB som är ett företag som bedriver kliniska läkemedelsprövningar. En livsviktig forskning, där försökspersonens insats kan ge både sig själv och andra ett friskare liv. Min roll i företaget är VD, men är även grundare och delägare. Vi finns i centrala Lund och i Solna.
Status för denna avändare är Godkänd
ProbarE i Lund AB
0732-300450
Lilla Fiskaregatan 10, 222 22 Lund