Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jag driver utbildningsföretaget Lingua Suecia AB tillsammans med Caroline Ståhl. Vi utbildar i svenska på alla nivåer, allt från nybörjare till mer avancerad nivå. Vi är mobila och åker ut till företag och undervisar utländsk personal som behöver bli bättre på svenska. Vi har också privat undervisning för personer som vill fortbilda sig i svenska. Caroline och jag är båda legitimerade lärare i svenska som andraspråk och har lång erfarenhet av att undervisa.
Status för denna avändare är Godkänd
Lingua Suecia AB
0707426758
0707426758
Kävlingevägen 2, 222 40 Lund