Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jag har 10 års erfarenhet inom energibranschen och har bla jobbat med elhandelsavtal, energibesparingar, säkringsoptimeringar, eldningsolja, individuell mätning och mycket annat. Idag jobbar jag för solkraft Sverige och säljer solcellsanläggningar. Solkraft Sverige är en helhetsleverantör av solcellsanläggningar. Vi sköter allt från projektering och montering till ansökningar om bygglov och investeringsstöd. Hos oss kan du känna dig trygg att allt blir rätt och inget missas. Vi dokumenterar hela förloppet för att du som kund ska känna dig säker. Vi erbjuder solpaneler från bla LG och BenQ som har marknadens längsta garantier. Det ska vara enkelt och tryggt att skaffa solpaneler!
Status för denna avändare är Godkänd
Solkraft EMK AB
0707-696062
Nämndemansgården 17 C, 245 41 Staffanstorp