Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jag driver utbildningsföretaget Lingua Suecia AB tillsammans med Gertie Kronvall. Vi utbildar i svenska på alla nivåer, allt från nybörjare till mer avancerad nivå. Vi är mobila och åker ut till företag och undervisar utländsk personal som behöver bli bättre på svenska. Vi har också privat undervisning för personer som vill fortbilda sig i svenska. Gertie och jag är båda legitimerade lärare i svenska som andraspråk och har lång erfarenhet av att undervisa.
Status för denna avändare är Godkänd
Lingua Suecia AB
0705820089
0705820089
Hammarlunda 804, 241 64 Harlösa