Aurora – ett kvinnligt nätverk

Aurora i Lund är ett nätverk för företagsamma kvinnor. Vi arbetar branschöverskridande med syfte att stödja och inspirera kvinnor att utveckla sina företag,att uppmuntra och hjälpa kvinnor att förverkliga sina idéer samt att synliggöra och främja kvinnlig företagarkultur.

Vi verkar för utveckling och samverkan för att skapa tillväxt bland kvinnliga företagare i Lund med omnejd.

 

ResursCentrum

Vi samarbetar med andra lokala resurscentra i Skåne samt med det
Regionala Resurscenter (RRC) som finns på Region Skåne, näringslivsenheten.
Aurora i Lund är även medlem i det Nationella Resurscenter Winnet Sverige och som ingår i ett större intereuropeisk nätverk av resurscentra. Aurora i Lund är ett Lokalt Resurscenter (RC) och ingår i paraplyorganisationen Föreningen för Resurscenter i Skåne (FRC).
Du kan läsa mer om Winnet här.