Våra frukostmöten har alltid varit ett uppskattad inslag i Auroras aktiviteter som syftar till att medlemmarna lär känna varandra och varandras verksamheter bättre. Utöver våra traditionella Medlemspresentationer har vi utökat utbudet med Frukostdiskussioner med för medlemmarna angelägna teman.

Inbjudan med  tid och plats sker via Facebook och e-post, med en kort introduktion till presentationen eller ämnet.

www.facebook.com/Aurorailund

Våren 2020 

Onsdag 29 januari ,       frukostdiskussion.

Onsdag 11 mars,           medlemspresentation: Carin Gullberg, Rörelsens Hus

Tisdag 21 april,              Inställt, kommer eventuellt att genomföras via internet.T

Tisdag 27 maj,             medlemspresentation:Ann Sommarin, Södra Sandby Hund- och Husdjursservice