Styrelse

Ordförande: Benedicte Kristoffersson

Kassör: Gabriella Andén

Styrelseledamot: Pia Michélsen

Styrelseledamot: Heidi Sassi

Styrelseledamot: Ewa Karlsson

Revisor: Kerstin Sonander

Revisorssuppleant: Sofie Hammer

Arbetsgrupper

Frukostmöten: Heidi Sassi, Gerd Pedersen

Kvällsföredrag:

After Work: Ansvaret cirkulerar

Hemsidan: Heidi Sassi