Dina medlemsuppgifter är grunden för vår kommunikation med dig som medlem. Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Aurora i Lund sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen, GDPR. Den har till uppgift att skydda din personliga integritet. På www.datainspektionen.se kan du läsa mer.

Vilka personuppgifter behandlas

Aurora i Lund hämtar bara in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, och din epost-adress.

Vad använder vi dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och för att informera om föreningens aktiviteter. Medlemmar har också möjlighet att skicka mejl med erbjudanden och information till alla medlemmar i Aurora. Medlemmarnas e-postadresser är dolda i utskicken. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap sparar vi i vårt medlemsregister. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss för att få tillgång till informationen.