Aurora i Lund – sedan 2002

Aurora i Lund startade som en ekonomisk förening  2002.

Föreningen har arbetat som ett lokalt RC och har betytt mycket för många kvinnliga företagare både genom det erfarenhetsutbyte som skett, de kurser och föredrag som hållits samt de mentorprogram som genomförts.

I början fanns det en lokal kopplad till verksamheten som fungerade som en träffpunkt för och med möjlighet för medlemmar att hyra in sig. Den sades upp för hyran blev för kostsam för föreningen. I dag träffas Aurora helt ideellt i olika lokaler beroende på typ av verksamhet, föreläsningens storlek och andra krav. De medlemmar som vill har frukostmöten i sina egna lokaler och presenterar sina företag lite extra.

2017 ändrades föreningsformen till ideell förening.